top of page

Kyrkopedagogik och läroplan - det passar bra ihop!

Nu har Sören Dalevi och Christina Osbeck avslutat sitt utvärderingsarbete av projeketet "Att visa en kyrka" som genomfördes i Munkfors 2009-2011, finansierad av KRUS. Projektbeskrivningen kan läsa här.

Båda är forskare på Karlstads Universitet och har kritisk följd oss under projektets gång, de intervjuade lärarna och barn, lade fingred på det som vi fick utveckla och såg metodiken med ögonen av professionella didaktiker.

Rapporten har kommit ut som del av nordens största didaktiska serie "Studier i de samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik" Nr 20. Det går att läsa texten som pdf snart här. Eller man beställa boken för 150,- plus porto hos mig.

I utvärderingsrapporten sammanfattar Sören och Christina att »många av de mål som lyfts fram i Lgr 11 motsvarar tydligt kyrkopedagogik som metod. Inte minst gäller detta målen för låg- och mellanstadiet. Samtliga dessa mål skulle kyrkopedagogik som metod kunna hjälpa skolan att uppfylla. Det beror helt på hur den som ansvarar för visningen väljer att utforma metoden, kyrkopedagogik som metod är som sagt relativt brett definierad. Vidare är kursmålen om psalmer och psalmsång mål som kan vara svåra för skolan att uppfylla själv. Utifrån Lgr 11, och utifrån studiens utfall, finns det därför mycket som talar för att låta kyrkopedagogik som metod inriktas speciellt mot de lägre stadierna i skolan, dvs låg- och mellanstadieåldrarna.«

Detta kan vara ett bra argument i diskussionen med rektorer om och hur elever får göra studiebesök i kyrkorummet.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Utvärderingsrapport

Svenska kyrkor och kyrkogårdar bär ofta på ett unikt arv av bygdens kulturella och religiösa historia. Men hur kan svenska skolelever tillgodogöra sig kyrkorum? Under åren 2009 till 2011 implementerad

Kyrkopedagogik.se i ny form

Kyrkopedagogik.se är online i en ny form och med ny kraft. Föreningen förkyrkopedagogik i Sverige har fått ta över webplatsen och från och med nu kommer ni här får aktuell information om föreningens a

En guidning utan guide

In samband med en kyrkoantikvarisk konferens önskades en guidning genom en liten kyrka i Arvika. Det var ca 50 personer i kyrkan och det var bara 20 min tid. Alla var väl förtrogna med kulturhistorisk

Hozzászólások


bottom of page