top of page

Utvärderingsrapport

Svenska kyrkor och kyrkogårdar bär ofta på ett unikt arv av bygdens kulturella och religiösa historia. Men hur kan svenska skolelever tillgodogöra sig kyrkorum?

Under åren 2009 till 2011 implementerades den tyska pedagogiska metoden Kirchenpädagogik i Munkfors, Sverige. Hundratals låg- mellan och högstadieelever fick vara med på kyrkopedagogiska visningar av kyrkorum. Men vad är kyrkopedagogik egentligen? Vad tyckte elever och lärare om metoden? Hur svarar metoden mot den svenska läroplanen? Och vad finns det att lära av projektet?

Sören Dalevi och Christina Osbeck följde projektet under de två år det pågick. Genom enkäter, intervjuer, text - och bildarbeten samt observationer samlade de in det material som föreliggande studie bygger på.

Sören Dalevi är universitetslektor vid Karlstads universitet där han undervisat sedan 1997. Han disputerade 2008 på avhandlingen Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder. Han har under många år arbetat som präst och folkhögskolelärare, och har bl.a. författat boken Hallå! Barnen och kyrkan (2009) samt varit redaktör för ett antal pedagogiska böcker och material.

Christina Osbeck är universitetslektor, docent, vid Karlstads universitet där hon sedan 1993 arbetat med undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbeten. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Kränkningens livsförståelse. Hon har arbetat med flera utvärderingsuppdrag åt bl.a. Skolverket och är författare/medförfattare till böcker som Utvärdering av metoder mot mobbning (2011), Att förstå livet. Religionsdidaktik och lärande i diskursiva praktiker (2009), Ämnesdidaktiska insikter och strategier (2009) samt How Teachers in Europe Teach Religion (2009).

Rapporten finns att ladda ner här:

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kyrkopedagogik.se i ny form

Kyrkopedagogik.se är online i en ny form och med ny kraft. Föreningen förkyrkopedagogik i Sverige har fått ta över webplatsen och från och med nu kommer ni här får aktuell information om föreningens a

En guidning utan guide

In samband med en kyrkoantikvarisk konferens önskades en guidning genom en liten kyrka i Arvika. Det var ca 50 personer i kyrkan och det var bara 20 min tid. Alla var väl förtrogna med kulturhistorisk

Comments


bottom of page