top of page
logotype kyrkopedagogik.jpg

Varmt välkommen till

föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige.

Här hittar du information om Kyrkopedagogik – ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt för guidningar i kyrkorum, som fungerar för alla åldrar, för skolklasser, turister, såväl som för församlingsgrupper.

Här kan du läsa om vad som är på gång, inspireras, få veta mer om föreningen och självklart också bli medlem.

Varför Kyrkopedagogik?

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan, symboler och konst och därmed den kristna tron. Vi vill att människor, utan krav på förkunskap eller religiositet, ska kunna lära känna kyrkorummet med alla sinnen. Vi tror att Kyrkopedagogik är ett viktigt bidrag i arbetet med att öppna kyrkan, sänka trösklarna och samtidigt skapa fördjupad kunskap och existentiella erfarenheter om den kristna tron.

Foto: Henrik Viberg

Exklusiv för medlemmar:

Varmt välkommen till 2024 års fortbildning för examinerade kyrkopedagoger!
med Jesper Svartvik, Elin Lockneus, Sandra Albetus, Daniel Olsson, Petra Jedborn, Christina Nilsson, Maria Holmquist

17.-19.9.2024 i Härnosand  -  Mer information finns HÄR.

bottom of page