Varmt välkommen till

föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige.

Här hittar du information om Kyrkopedagogik – ett pedagogiskt genomtänkt förhållningssätt för guidningar i kyrkorum, som fungerar för alla åldrar, för skolklasser, turister, såväl som för församlingsgrupper.

Här kan du läsa om vad som är på gång, inspireras, få veta mer om föreningen och självklart också bli medlem.

Varför Kyrkopedagogik?

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan, symboler och konst och därmed den kristna tron. Vi vill att människor, utan krav på förkunskap eller religiositet, ska kunna lära känna kyrkorummet med alla sinnen. Vi tror att Kyrkopedagogik är ett viktigt bidrag i arbetet med att öppna kyrkan, sänka trösklarna och samtidigt skapa fördjupad kunskap och existentiella erfarenheter om den kristna tron.

Välkommen till årsmöte den
22.4.2021 kl 17.00 på videolänk. 
För att delta krävs medlemskap och anmälan till vår sekreterare
Ann-Marie Nordström - epost: ami.nordstrom@svenskakyrkan.se

Foto: Henrik Viberg

©2018 by Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige.

Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige

Orgnummer: 802520-9241

Postgiro: 93 29 11-1 / Swish: 123 436 81 55

epost: foreningen@kyrkopedagogik.se