top of page
Kyrkorum och kyrkopedagogik

 

Vägen att lära känna en religion leder förr eller senare till dess kultrum. I kultrummet uttrycker en religion sitt väsen i arkitektur, symboler och konst. Det gäller i alla heliga rum så som synagogor, moskéer, tempel och naturligtvis även i kristna kyrkor. 

 

Vill man förstå någonting om kristendomen, förmedla kunskap om den kristna tron, om det kristna livet och den historiska utvecklingen av kyrkan, teologi och religion, finns det ingen väg förbi ett kyrkobesök.

Kyrkan är teologi, huggen i sten, täljd i trä. Kyrkan är kristen religion målad på tavlor och gestaltad i former. Kyrkan är tro, uttryckt i arkitektur och färg, mått och form. Kyrkorummet och allt som det rymmer har den enda uppgiften att förmedla den kristna tron till människor. I denna funktion är ett kyrkorum heligt för oss, ett "heligt rum".

kyrkoped-2.jpg
Kyrkopedagogik ...

  • öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund

  • förmedlar kyrkornas väsen och betydelse med alla sinnen

  • skapar relation mellan människan och kyrkorummet.

  • öppnar vägar till erfarenheter av andlighet

  • håller kyrkorummet levande.

  • arbetar med upplevelser och helhetssyn.

  • bygger på en utarbetad teori och består av enkla metoder

  • skapar kunskap om den kristna religionen

bottom of page