Styrelsen för 2021/2022

Rose Novenius - ordförande

Tina Pedersen - vice ordförande

Ami Nordström (ledamot för Karlstads Stift) - sekreterare

Thomas Pfitzinger-Drewes - kassör

Anders Blom (ledamot för Skara Stift)

Pernilla Emanuelsson

Eva Berglund

Christina Helgesson (ersättare)

Annika Eriksdotter (ersättare)

Kommande sammanträden

Årsmöte: 20 april 2022 - 17.00