top of page
Styrelsen för 2022/2023

Rose Novenius - ordförande

Tina Pedersen - vice ordförande

Ami Nordström (ledamot för Karlstads Stift) - sekreterare

Mats Malm - kassör

Thomas Pfitzinger-Drewes

Frauke Kuster

Anders Blom (ledamot för Skara Stift)

Pernilla Emanuelsson

Eva Berglund

Christina Helgesson (ersättare)

Annika Eriksdotter (ersättare)

bottom of page