top of page
Kyrkopedagogik 2023/2024

Sveriges 3000 kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Men hur kan man gå tillväga för att visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass, en grupp turister eller konfirmandernas föräldrar? Välkommen till en utbildning i kyrkopedagogik!

Kyrkopedagogik har utvecklats under de senaste decennierna i Tyskland. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som använder sig av upplevelsebaserad och dialoginriktad metod som vill ta alla sinnen i bruk. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i den kristna symbolvärlden samt konsthistoria och bildanalys. Deltagaren får utveckla sin kyrkopedagogiska kompetens genom praktiska och upplevelsebaserade övningar i kyrkorummet. 

För vem?

Kursen vänder sig i första hand till medarbetare - såväl anställda som ideella - i Svenska kyrkans församlingar. Även andra kyrkor och samfund är välkomna i mån av plats. Utbildningen är nationell vilket gör att vi välkomnar sökande från alla stift. Den sökande ska vara intresserad av och få möjlighet att arbeta praktiskt med kyrkopedagogik i församling. 

Om utbildningen

Denna kurs är ett samarbete mellan Kyrkopedagogiska föreningen i Sverige, Göteborgs och Skara stift och är förlagd till Flämslätts stifts- och konferensgård, Skara stift. Utbildningen genomförs under perioden september 2023 till april 2024. Obligatoriska utbildningstillfällen på Flämslätt: 

5-7 september 2023
14-16 november 2023
16-18 januari 2024
16-18 april 2024

Delar av utbildningen (föreläsningar och litteratur) är på engelska. Deltagandet förutsätter närvaro vid de fyra tillfällena på Flämslätt samt eget arbete och litteraturstudier mellan träffarna. Tidsåtgången beräknas till ca fem timmar i veckan utöver de fyra kurstillfällena på Flämslätt. Metoden är vetenskapligt beprövad och kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga presentationer i form av praktisk guidning. Efter avslutad utbildning erhålls certifikat. 

Kursavgift

Kursavgiften är 24 000 kronor, vilken kan fördelas över två budgetår. I avgiften ingår kost och logi, litteratur, studiebesök och föreläsningar. Göteborgs och Skara stift utser kursdeltagare bland de sökande. 

Resekostnader till och från Flämslätt samt kostnader i samband med eventuella extra övernattningar vid träffarna kan tillkomma. Undersök med ditt stift angående möjlighet till bidrag. 

Ansökan

Du anmäler dig här.

Med ansökan bifogas ett rekommendationsbrev från kyrkoherde/chef. Där ska det även framgå att man i församlingen vill använda kyrkopedagogik i verksamheten. Utbildningen kan ta emot 25 deltagare. Uttagning sker efter sista ansökningsdag som är den 15 april 2023. Att tacka ja till en kursplats är bindande. 

Ladda ner informationsblad

Här kan du ladda ner informationen som pdf

Vill du veta mer om kursen i kyrkopedagogik?

Anders Blom, stiftspedagog, Skara stift, 0511-262 30 , anders.blom@svenskakyrkan.se 

Karin Janfalk, stiftspedagog, Göteborgs stift, 031-771 30 44, karin.janfalk@svenskakyrkan.se 

bottom of page