top of page
Utbildningen till certifierad kyrkopedagog är just nu på gång och avslutas våren 2024.
När ny utbildning är planerad kommer vi annonsera detta här.

 

bottom of page