UTBILDNING I KYRKOPEDAGOGIK 2020/2021

 

Sveriges 3000 kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Men hur kan man gå tillväga för att visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass?

Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs stift, Skara stift, Hjo folkhögskola och Kyrkopedagogiska föreningen i Sverige. Kursen är förlagd till stiftsgården Flämslätt.


MÅLGRUPP
Kursen vänder sig i första hand till medarbetare i Svenska kyrkans församlingar, även andra kyrkor och samfund är välkomna i mån av plats. Vi välkomnar sökande från alla stift och strävar efter en god geografisk spridning. Vi eftersträvar även en god spridning vad gäller ålder och yrkeskategorier. Den sökande ska vara intresserad av och ha möjlighet att arbeta med den kyrkopedagogiska metoden i sin församling.


INNEHÅLL
Kyrkopedagogik, som utvecklats de senaste decennierna i Tyskland, är en dialoginriktad metod som tar alla sinnen i bruk. Metoden är vetenskapligt beprövad och i kursen får du lära dig dess grundstenar. Kursen ger även kulturvetenskapliga och religionshistoriska kunskaper om kyrkorummet. Deltagaren får utveckla sin pedagogiska kompetens genom praktiska övningar i ett upplevelsebaserat sätt att guida i ett kyrkorum.
Med din ansökan ska ett rekommendationsbrev bifogas från din kyrko-
herde/chef. Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga presentationer i form av praktisk guidning.


FÖRELÄSARE
Bland annat medverkar Inge Hansen, kyrkopedagog från Tyskland, konstvetaren Arno Saarnak, tidigare lärare vid Karlstads universitet samt Charlotta Ingerholt och Tina Pederson som är församlingspedagoger och skolteologer i Uppsala Domkyrkoförsamling.


GENOMFÖRANDE
Kursen genomförs under perioden september 2020 till april 2021 med fyra närträffar på Stiftsgården Flämslätt, Skara stift. Träffarna varvas med studier och praktiska övningar i hemförsamlingen. Gruppövningar mellan närträffarna sker på distans.
Vi kommer att arbeta i Google Hangouts/Google Docs. Tillgång till internetuppkoppling, kamera och mikrofon är en förutsättning. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg.


Obligatoriska närträffar på stiftsgården Flämslätt:
* 10-12 november 2020
* 26-28 januari 2021
* 13-15 april 2021

* 31 augisti-3 september 2021


KURSAVGIFT
Kursavgiften är 24 000 kronor, vilken kan fördelas över två budgetår. I avgiften ingår kost och logi, litteratur, studiebesök och föreläsningar. Skara stift och Karlstad stift utser kursdeltagare bland de sökande. Resekostnader till och från Flämslätt samt kostnader i samband med eventuella extra övernattningar vid träffarna kan tillkomma. Undersök med ditt stift ang. möjlighet till bidrag.


ANSÖKAN
Ansökan är nu stängd MEN det finns några platser kvar, vid ansäkan kontakta Anders Blom direkt. 

Med ansökan bifogas ett rekommendationsbrev från kyrkoherde/chef. Där ska det även framgå att man i församlingen vill använda den kyrkopedagogiska metoden. Kursen kan ta emot 24 deltagare. I dagsläget är 21 deltagare antagna. Att tacka ja till en kursplats är bindande.


KONTAKT
Anders Blom, stiftspedagog,
Skara stift, 0511-262 30
anders.blom@svenskakyrkan.se


Karin Janfalk, stiftspedagog,
Göteborgs stift, 031-771 30 44
karin.janfalk@svenskakyrkan.se


Mer information: kyrkopedagogik.se
eller www.facebook.com/kyrkopedagogik

Fortbildning för dig som redan är utbildad kyrkopedagog

Vi har som målsättning att ha två dagars fortbildning på hösten varje år. Dessa fortbildningsdagar anordnas av Föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige tillsammans med Karlstads stift och Skara stift. Vi vill att dessa dagar flyttar runt i Sverige, och att ni som är kyrkopedagoger i det stift vi är just det året, är med och planerar programmet utifrån de behov och önskemål ni ser och har.

Anmälan är öppen för alla utbildade kyrkopedagoger.

 

OBS! denna fortbildning flyttas till våren 21.

Kyrkopedagogfortbildning 2020

Tema: Rätt till andlig utveckling


Plats: Stiftsgården i Rättvik 

Kostnad inkl kost, logi och kursavgift:
- Enkelrum: 2.500 kr
- Dubbelrum: 2.250 kr.
- Enkelrum med toalett men med gemensam dusch i korridoren: 2.250 kr


Innehåll
* Djupdykning i Läroplanen och Barnkonventionens lag om barns rätt till andlig utveckling.
* Kyrkopedagogisk guidning till tema andlighet i olika religioner.
* Delandet av erfarenheter. Var och en inbjuds till att ta med sig något att berätta, visa eller en fundering.
* Andliga symboler från andra religioner som finns i våra kyrkorum och vad de berättar.
* Kreativt pass där vi provar på olika praktiska metoder.


Program dag 1

12.00 Lunch
13.15 Hej och välkommen!
13.30 Läroplanen och kyrkan (Frauke Kuster) Barnkonventionen ”Rätt till andlig utveckling” (Pontus Jyrell/ Västerås sift)
15.00 Fika
15.30 Kyrkopedagogisk guidning (Frauke Kuster & Maria Jäder Tietäväinen)
”Andlig utövning i de Abrahamitiska religionerna” i Rättviks kyrka
17.30 Middag
19.00 Delande av erfarenheter
20.30 Kyrkopedagogisk andakt
21.00 Fika


Program dag 2
08.00 Morgonbön, frukost
09.15 Kreativt pass och samtal
10.00 Andliga symboler i olika religioner (Ingrid Burström/Sensus)
12.00 Middagsbön / lunch
ca kl 13 Tack och hej!