top of page

Föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige har till ändamål att främja, utveckla och kvalitetssäkra Kyrkopedagogik i Sverige.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

  • genomföra och certifiera utbildningar i kyrkopedagogik enligt fastställda kriterier

  • bygga nätverk som främjar utbyte och koordination mellan kyrkopedagogiskt arbetande personer och organisationer på regional, nationell och internationell nivå.

  • ta ställning i frågor, som rör det pedagogiska arbetet i kyrkorummet och informera om kyrkopedagogik.

Våra grundläggande dokument:

 

Stadgarna:

Teser om Kyrkopedagogik:

Vill du stödja vårt arbete och vara med att utveckla det pedagogiska arbetet i kyrkorummen kan du bli medlem i föreningen här

bottom of page