top of page

Stipendium

Genom medlemsbidragen av föreningens medlemmar har föreningen möjlighet att stödja utvecklingen av det kyrkopedagogiska arbetet i Sverige genom ett stipendium.

Vi vill belönar särskilda kreativa och originella kyrkopedagogiska arbeten som kan vara ett förebild för alla som arbetar pedagogisk i kyrkorummen.

Därför lyser vi ut ett stipendium på 3000 kr. Stipendium överlämnas av vår hedersmedlem, Sören Dalevi, biskop i Karlstads Stift vid en festlig lunch i Biskopsgården. Resan bekostas av föreningen och Karlstads stift.

Stipendiaten ska ha genomgått en utbildning i kyrkopedagogik som är certifierad genom Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige

Till stipendiet ska man ansöka för sig själv eller nominera någon annan person.

Arbetet ska dokumenteras genom en beskrivning av förarbeten med information om målgrupp, kyrkorum och målet för guidningen, en beskrivning av genomförandet samt en kortfattad teologisk/pedagogisk reflektion.

 

Jury är föreningens styrelse. 

Hur kan jag ansöka eller nominera en annan person för stipendiet:

För att nominera en annan person skicka in dess kontaktuppgifter så ta vi kontakt med vederbörande.

För att ansöka själv ska man lämna in följande dokument:

- Information om dig själv och ditt arbete.

- Bevis på godkänt utbildning i kyrkopedagogik

- Beskrivning av målgrupp, kyrkorum och guidningens mål

- Beskrivning av själva guidningen.

- Kortfattad teologisk / pedagogisk reflektion.

Allt ska skickas in till info@kyrkopedagogik.se

Senast dag för ansökan är 30.04.2022

Stipendiaten utses av föreningens styrelse den 15.5.2022.

Stipendiet överlämnas den ...... .

För frågor ta gärna kontakt med föreningens ordförande Rose Novenius, epost: rose.novenius@svenskakyrkan.se

Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige lyser ut ett stipendium för kyrkopedagogiskt arbete som utmärker sig genom kreativitet och originalitet.

Alla kan nominera en person eller sig själv till stipendiet. Stipendiaten ska vara kyrkopedagog med dokumenterat utbildning.

Tillsammans med ansökan om stipendiet ska följande dokument lämnas in:

 • Bevis på kyrkopedagogisk utbildning

 • Beskrivning av det kyrkopedagogiska arbetet som ansökan bygger på.

 • Kortfattad teologisk och pedagogisk reflektion om arbetet

Jury är styrelsen för Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige. Beslutet kan inte överklagas.

Stipendiaten överlämnar rättigheterna att använda materialet i offentliga sammanhang till föreningen.

Styrelsen lyser ut stipendiet och fattar beslut om

 • Tidsplan med sista dag för inlämning av ansökningar och dag för överlämning

 • eventuellt särskild inriktning eller målgrupp

 • antal stipendiater

 • belopp per stipendiet

 • Form av överlämning

Stipendium 2022

 • 1 stipendium på 3000,- kr

 • Inga särskilda inriktningar

 • Sista dag 30.4.

 • Överlämning sker i Karlstad genom Biskop Sören, med lunch – resor bekostas av Stiftet / föreningen? När?

bottom of page