top of page
Program för fortbildning
för examinerade kyrkopedagoger 2024

Tisdag 17 september
 • 12:00  Lunch

 • 13:00 Välkommen och presentation

 • 13:30 PASS 1:  ”Skattjakten”  - Christina Nilsson + Petra Jedborn - Nyckeln till skattkammaren är borta! Hur ska vi få ut kronan innan middagen hos landshövdingen?

 • 15:00 Fika

 • 15:30 PASS 2: ”Det startar i samtalet” - Maria Holmquist - I arbetet med lärande och undervisning startar vi i vanlig ordning i oss själva, i våra erfarenheter, kunskaper, vår förståelse och vår förtrogenhet av Gud, gudsupplevelser och av ett kristet liv. Och det är i samtalet det händer! Vi provar på att kicka igång det viktiga samtalet om kristen tro och vad vi vet och kan om ett kristet liv, genom samtalskorten som är gjord till biskopsbrevet "...och lär dem".

 • 16:15  Incheckning

 • 18:00  Middag

 • 19:30  Delande - Vi delar tips, idéer och material med varandra. Ta med det du vill dela med dig av!

 • 21:00  Aftonbön

 

Onsdag 18 september

 • 08:00  Morgonmässa

 • 08:45  Kaffe-på-språng

 • 09:00  PASS 4: "Rymd och rum i Bibelns berättelser”  - Jesper Svartvik - Växelspelet mellan bibeltext och kyrkorum. Om texternas och kyrkorummens inneboende möjligheter, och vikten av att synliggöra bibelberättelserna i kyrkorummet.

 • 12:00  Lunch

 • 13:30  PASS 5:  "Det pedagogiska kyrkorummet" - Sandra Albertus - Vi öppnar porten, gläntar på skattkistan och möter kyrkorummet med alla sinnen. / Programmet "Sacer" inspirerar till ny kunskap och vi upplever kyrkopedagogik praktiskt för alla åldrar, grupper och sammanhang.

 •  15:30  Fika

 • 16:00  PASS 6: "Fiskarkapellen" - Daniel Olsson - De vindpinade väggarna berättar om kamp och gudstro.

 • ca 17:30  Paus

 • 18:00  Middag

 • 19:30  PASS 7: fortsättning av pass 5 "Det pedagogiska kyrkorummet - Sandra Albertus

 • 21:00 Aftonbön

 

 Torsdag 19 september

 Utcheckning

09:00  Morgonbön

09:30 PASS 8: ”Kyrkbänksteologi”  - Elin Lockneus - Hur förmedlar kyrkorum och ting teologi?

Avbrott för fika.

 11:15  Samtal / Utvärdering

12:00  Lunch

13:00  Slut                    

Presentation av föreläsarna:

Jesper Svartvik: Präst, forskare, författare och stiftsteolog i Karlstads stift. Han har tidigare undervisat i Lund, Jerusalem och Boston. Hans nästa bok heter ”Vägen som är mödan värd” och utkommer i september 2024.

Elin Lockneus: Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling och teologi, teologie doktor, Härnösands stift.Nyligen publicerat avhandlingen ”Kyrkbänksteologi – en studie av gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi”.

Sandra Albertus: Kyrkopedagog i Karlstads pastorat, kompositör och musiker. Författare till ”Det pedagogiska kyrkorummet”.

Daniel Olsson: Byggnadsantikvarie vid Länsmuseet Gävleborg, och medförfattare till boken ”Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland” samt ”Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland”.

Petra Jedborn: Fritidsledare, Svenska kyrkan i Härnösand. Arbetar med barn-unga, kyrka-skola, bibeläventyret m.m.

Christina Nilsson: Kyrkopedagog och församlingspedagog, Svenska kyrkan i Härnösand.

Maria Holmquist: Stiftspedagog, Härnösands stift

bottom of page