• foreningen4

En guidning utan guide

Uppdaterad: 22 dec 2018

In samband med en kyrkoantikvarisk konferens önskades en guidning genom en liten kyrka i Arvika. Det var ca 50 personer i kyrkan och det var bara 20 min tid. Alla var väl förtrogna med kulturhistoriska och antikvariska frågor, så att jag inte trodde att jag skulle kunna tillföra någon information om kyrkan som skulle kunna ha varit intressant för deltagarna. Förutsättningar var inte alls enkel för en kyrkopedagogisk vandring, som kräver tid, lugn och plats och där alla ska kunna bidra. Jag valde att vara tyst själv och låta bara deltagarna själv kommer till tals. Jag ville att deltagarna på den korta tiden skulle kunna hitta var sin plats i kyrkan och utveckla en relation till rummet, samt att samtala om kyrkorummet utifrån sina erfarenheter efter att de under konferensen hade mer distanserad funderat om kyrkor och kultur.

Vid ingången fick man ta en glasskål med värmeljus och ett kuvert med en penna och ett blad med den första uppgiften. Här hitta du materialet för vidare användning och inspiration:

https://docs.google.com/file/d/0B87b5MOq6GGMbVE1UVlMbGxlZkU/edit?usp=sharing

0 visningar

©2018 by Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige.

Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige

Orgnummer: 802520-9241

Postgiro: 93 29 11-1 / Swish: 123 436 81 55

epost: foreningen@kyrkopedagogik.se